การ์ดอวยพรวันแม่ การ์ดซึ้งที่ตรึงใจ

Mother's-day-card

ไม่ว่าจะเป็นวันไหนๆ ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นวันของผู้ให้กำเนิดเรานั้น ย่อมเป็นวันที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากอยู่แล้ว เพราะมันเป็นวันที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นวันที่มีความสำคัญต่อผู้ที่ให้กำเนิดและมีความสำคัญต่อผู้เป็นลูกอีก ด้วย โดยวันไหนๆก็ไม่ได้เรียกน้ำตา เรียกความซาบซึ้งกินใจได้เท่ากับวันแม่ที่เป็นผู้ให้กำเนิดอีกแล้ว เพราะวันแม่นั้นเป็นวันที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงพระบรมราชสมภพในวันนั้น ซึ่งเรียกในภาษาชาวบ้านก็คือ วันเกิดของท่านนั่นเอง ซึ่งวันนั้นจึงถูกกำหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งเป็นวันที่ถูกจัดขึ้นมาเพื่อเป็นวันที่ระลึกถึงพระคุณของแม่ นึกถึงพระคุณของแม่ที่ตั้งท้องเรามาถึงเก้าเดือน และคลอดเราออกมาด้วยความเจ็บปวดทรมานที่เจียนตาย และเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กจนโต คอยป้อนนม ป้อนน้ำ ให้เรานั้นได้เติบใหญ่จนถึงปัจจุบันนั้น แม่นั้นทั้งเหนื่อยอย่างแสนสาหัส จึงจำเป็นเป็นอย่างมากที่จะต้องมีวันแม่ขึ้นมา โดยในวันแม่นั้น เราก็จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับวันพ่อ เพราะจะมีการสรรเสริญและเฉลิมฉลองในวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรม ราชินีนาถ และจะมีการเปิดโอกาสให้ลูกนั้นได้ขอขมากับแม่ในสิ่งที่ลูกได้ทำล่วงเกินไป และการอวยพรให้แม่

Mother's-day-card-

รวมถึงการที่แม่นั้นอวยพรให้ลูกเช่นกัน ซึ่งเรานั้นสามารถที่จะเอากระเช้าผลไม้หรือกระเช้ารังนกนั้นมาให้แม่ รวมกระทั้งอาหารเสริมบำรุงร่างกายต่างๆ และแนบด้วยการ์ดอวยพร ซึ่งเมื่อเราให้ท่านอย่างนี้นั้นแม่จะมีความสุขเป็นอย่างมาก ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นก็คงจะเป็นเรื่องของการเขียนความรู้สึกต่างๆ การอวยพรลงในการ์ดอวยพร เราควรพูดใช้ใจในการเขียนมันออกมา เพราะการเขียนด้วยใจนั้นผู้อ่านจะสามารถที่จะรู้สึกได้ว่าเราเขียนมาจากใจ จริง เขียนมาด้วยความตั้งใจไม่ได้ดัดแปลงหรือปรุงแต่งมันขึ้นมา ซึ่งแนวในการเขียนนั้นเราควรเขียนเพื่ออวยพรให้ท่านนั้นมีสุขภาพร่างกายที่ แข็งแรง ความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องต่างๆของชีวิต ไม่มีเรื่องของโรคภัย ความเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆเข้ามาในชีวิต ซึ่งเราอาจจะเน้นในเรื่องของสิ่งที่ท่านกำลังกังวลอยู่ในตอนนี้ หรือสิ่งที่เขากำลังประสบพบเจออยู่ก็ได้ แค่นี้นั้นเมื่อแม่ได้เห็นและได้อ่านแม่จะสัมผัสได้ถึงความตั้งใจอย่างแท้ จริง จนไม่สามารถที่จะกลั้นน้ำตาออกมาได้