Month: December 2019

รวมคำอวยพรวันเกิดผู้ใหญ่ พูด เขียน อย่างไรถึงจะดี

คนไทยเราอีกเรื่องหนึ่งที่เราถือและให้ความสำคัญต่อกันมากก็คือเรื่องของคำพูด พูดดีเป็นศรีแก่ปาก สุภาษิตนี้เป็นเรื่องจริงที่ใช้ได้เสมอในยุคนี้และยุคต่อไป ยุคไหนก็ตาม ยิ่งเป็นการพูดกับผู้ใหญ่ด้วยแล้วยิ่งสำคัญเลย การพูดที่ดีจะมีผลต่อการทำงาน การเข้าสังคม การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่นอีกมากมาย (more…)